3T Auto ทุกอย่างเกี่ยวกับ ยานยนต์

ความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์

Tag: ซ่อมตู้ ควบคุมอุณหภูมิ

รถแทรกเตอร์สมัยใหม่ในปัจจุบัน

รถแทรกเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่ล้ำสมัยทางวิทยาศาสตร์ แต่คุณอาจจะไม่ทราบว่ารถแทรกเตอร์มาไกลขนาดไหน และเคยล้าหลังขนาดไหนมาก่อน ผู้ผลิตได้พัฒนาระบบใหม่ และประสานหลายๆสิ่งเข้าด้วยกันตั้งแต่ยุคที่มี Farmallซึ่งสร้างรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ดีที่สุด มีความแข็งแรง, ว่องไว, เชื่อถือได้ และปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะกับงานที่ทำได้ง่าย

Read More

สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก

หากพูดถึงฟาร์ม จะพบว่ามีความแตกต่างจากคอกสัตว์อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถแทร็คเตอร์ ซึ่งเป็นรถที่สามารถทำงานหนักๆแทนการใช้กำลังคนได้ ช่วยเบาแรงไปได้มากเลยทีเดียว หากคุณมีความขำเป็นที่จะซื้อรถแทรคเตอร์คันเล็กไว้ที่ฟาร์มของคุณแล้วก็ควรที่จะรู่ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับมันซะก่อน

Read More

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฟาร์มรุ่นใหม่​

เทคโนโลยีของการทำของฟาร์มนั้นมีมานานแล้ว การก้าวกระโดดจากม้าจนไปสู่รถไถพรวนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่จนกระทั่งเมื่อมีคอมพิวเตอร์, รถไถอัตโนมัติและความก้าวหน้าทางเคมีของพันธุ์พืชก้าวเข้ามามีบทบาท นอกจากนี้การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีในครั้งต่อไปนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด

Read More

ความแตกต่างของรถแทรกเตอร์แต่ละประเภท

นสมัยก่อนนั้น ชาวนาชาวสวนทั้งหลาย ต่างทำการเกษตรด้วยมือเปล่า ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเวลาและทำได้อย่างยากลำบากแล้ว ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้นั้น ถูกเก็บเกี่ยวหรือเพาะปลูกได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ต่อมาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้เกิดเครื่องจักรสำหรับการเกษตรขึ้นมากมาย รวมถึงรถแทรกเตอร์ ที่เข้ามาทำให้การทำการเกษตรของเรานั้น ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น

Read More

ข้อแตกต่างระหว่างการไถแต่ละชนิด​

การเติมอากาศและพรวนดินถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่สุดที่ต้องทำก่อนลงมือปลูกพืชผักลงในสวนของคุณ สำหรับที่ดินแปลงเล็กนั้นสามารถทำได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้มือ แต่หากคุณมีเนื้อที่มากกว่านั้นหลายตารางวา การหารถไถสำหรับฟาร์มมาใช้ก็จะทำให้งานง่ายขึ้นเยอะ รถไถนั้นช่วยแตกดินที่จับเป็นก้อนให้ร่วนซุย พร้อมเติมแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ให้ดินโดยการกลบซากพืชและมูลสัตว์ลงไปในดิน นอกจากนี้การไถดินยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นและหมุนเวียนอากาศในดินอีกด้วย

Read More