3T Auto ทุกอย่างเกี่ยวกับ ยานยนต์

ความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์

Category: Uncategorized

วิธีใช้ไถจานและความแตกต่างระหว่างไถจานและพรวนจานคืออะไร? ​

หลักการที่สำคัญของการเพาะปลูกคือการพลิกและพรวนดินให้ร่วนซุยเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของเมล็ดพันธุ์ ไถจานทำหน้าที่พรวนดินที่แข็งกระด้างโดยพลิกดินด้านล่างขึ้นมากลบวัชพืชและเศษไม้ที่อยู่ด้านบน แล้วความแตกต่างระหว่างไถจานและพรวนจานคืออะไร? ลองดูข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ทำการเกษตรทั้งสองชนิดนี้ได้ด้านล่าง

Read More

ส่วนต่าง ๆ ของรถแทรกเตอร์

รถแทรกเตอร์เป็นยานพาหนะแบบเปิดโล่งที่มีล้อขนาดใหญ่สองล้อบริเวณเพลาด้านล่างและด้านหลังที่นั่ง อีกทั้งมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่และทรงพลัง ทำให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วได้เหมือนรถสปอร์ต ซึ่งชิ้นส่วนของรถแทรกเตอร์มีส่วนช่วยให้กำลังของเครื่องยนต์มีแรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ โดยเกียร์ของรถแทรกเตอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนความเร็วสูงของเครื่องยนต์ดีเซลอันทรงพลังให้กลายเป็นการหมุนรอบล้อที่มีความเร็วต่ำ ช่วยในการเพิ่มแรงของรถแทรกเตอร์ อีกทั้งทำให้รถแทรกเตอร์ลากหรือดึงสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน

Read More

ประโยชน์ของรถแทรกเตอร์ในการเกษตรสมัยใหม่และการกสิกรรม​

รถแทรกเตอร์เป็นรถดั้งเดิมที่ใช้ในการเกษตรเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรมเช่นการไถพรวนอย่างไรก็ตามรถแทรกเตอร์นั้นมีเรื่องราวอันยาวนาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่เป็นเพียงเครื่องยนต์ไอน้ำที่มีล้อในช่วงต้นศตวรรษที่19 ในปัจจุบันนี้รถแทรกเตอร์ใช้สำหรับการปรับหน้าดิน, การไถพรวนและการเพาะปลูกนอกจากนี้รถแทรกเตอร์สมัยใหม่ยังสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ โดยรวมถึงการเป็นหน้าที่หลักดูแลรักษาสนามหญ้า, การบำรุงรักษาภูมิทัศน์, การเคลื่อนย้ายหรือการหว่านปุ๋ยและการถางพุ่มไม้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสวนขนาดเล็กหรือเพียงแค่ต้องการทำงานบนสนามหญ้าและสวนของคุณ การใช้รถแทรกเตอร์จะทำให้คุณทำงานเหล่านี้ง่ายขึ้น

Read More

ข้อแตกต่างระหว่างการไถแต่ละชนิด​

การเติมอากาศและพรวนดินถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่สุดที่ต้องทำก่อนลงมือปลูกพืชผักลงในสวนของคุณ สำหรับที่ดินแปลงเล็กนั้นสามารถทำได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้มือ แต่หากคุณมีเนื้อที่มากกว่านั้นหลายตารางวา การหารถไถสำหรับฟาร์มมาใช้ก็จะทำให้งานง่ายขึ้นเยอะ รถไถนั้นช่วยแตกดินที่จับเป็นก้อนให้ร่วนซุย พร้อมเติมแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ให้ดินโดยการกลบซากพืชและมูลสัตว์ลงไปในดิน นอกจากนี้การไถดินยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นและหมุนเวียนอากาศในดินอีกด้วย

Read More

อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถมีประโยชน์อย่างไร

หากไม่มีการต่อพ่วงรถไถ รถไถคันนั้นก็เป็นเพียงยานพาหนะคันหนึ่งที่สามารถขับไปรอบ ๆ ไร่ของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องต่อพ่วงรถไถ หรือผานรถไถสำหรับงานที่ต้องการ อุปกรณ์พ่วงรถไถคืออะไร

Read More