3T Auto ทุกอย่างเกี่ยวกับ ยานยนต์

ความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์

ข้อแตกต่างระหว่างการไถแต่ละชนิด​

การเติมอากาศและพรวนดินถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่สุดที่ต้องทำก่อนลงมือปลูกพืชผักลงในสวนของคุณ สำหรับที่ดินแปลงเล็กนั้นสามารถทำได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้มือ แต่หากคุณมีเนื้อที่มากกว่านั้นหลายตารางวา การหารถไถสำหรับฟาร์มมาใช้ก็จะทำให้งานง่ายขึ้นเยอะ รถไถนั้นช่วยแตกดินที่จับเป็นก้อนให้ร่วนซุย พร้อมเติมแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ให้ดินโดยการกลบซากพืชและมูลสัตว์ลงไปในดิน นอกจากนี้การไถดินยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นและหมุนเวียนอากาศในดินอีกด้วย

ใครเคยได้ยินเกี่ยวกับคันไถบ้าง? คันไถถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้พรวนดินก่อนที่จะมีรถแทรคเตอร์ มีรูปแบบหลากหลายเพื่อใช้งานกับสภาพดินที่แตกต่างกันออกไป ที่ยังเหลือให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือคันไถไม้ทำมือนั่นเอง

การเลือกไถให้ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง คุณสามารถผสานไถหลายประเภทเพื่อพรวนดินฟาร์มโดยพิจารณาจากประเภทของดิน ประเภทของผลผลิต และสภาพพื้นที่ โดยสิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือคุณจะใช้บริเวณที่จะพรวนดินนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร

ประเภทของเครื่องไถยุคใหม่
การเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรทำให้เครื่องใช้สำหรับฟาร์มนั้นถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีนวัตกรรมและเครื่องมือทำฟาร์มเข้ามาช่วยในการผลิตพืชผลทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการไถดิน มีไถหลากหลายประเภทออกขายในตลาด สิ่งเดียวที่เจ้าของฟาร์มต้องทำก็คือเลือกประเภทที่เหมาะกับการงาน

หากพิจารณาความลึกของการไถดิน ไถนั้นแบ่งออกเป็น:
▪ ไถสำหรับการไถดินแบบตื้นมาก: 10-20 ซม. (4-8 นิ้ว)
▪ ไถสำหรับการไถดินแบบตื้น: 20-30 ซม. (8-12 นิ้ว)
▪ ไถสำหรับการไถดินระดับลึก: 30- 40 ซม. (12-16 นิ้ว)
▪ ไถสำหรับการขุดเจาะ: ลึกกว่า 40 ซม. (16 นิ้ว)
แต่หากพิจารณาตามประเภทของการจัดการดิน ไถสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้:

1. ไถหัวหมูเพื่อพลิกกลบวัชพืช

ไถประเภทนี้มักใช้กับพื้นที่ที่ไม่เคยถูกปลูกพืชมาก่อน หรือไม่ได้ถูกใช้เพื่อการเพาะปลูกมาเป็นเวลานาน ไถหัวหมูประกอบด้วยใบมีดคม 1 ใบด้านล่าง และปีกไถ 2 ใบด้านบนที่ทำหน้าที่พลิกดินด้านล่างขึ้นมายังหน้าดิน ไถหัวหมูสามารถไถดินได้ทั้งแบบตื้นและลึกขึ้นอยู่ประเภทของดินและผลลัพธ์ที่ต้องการ

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะใช้ไถหัวหมูเมื่อต้องการพลิกกลบวัชพืชหรือเศษพืชที่หลงเหลืออยู่บนดินจากผลผลิตปีที่แล้ว หากตั้งค่าความลึกได้อย่างถูกต้อง ไถหัวหมูนั้นเหมาะมากสำหรับการกลบวัชพืชหรือซากพืชที่ตายแล้วเพื่อช่วยในการย่อยสลาย กำจัดแมลงและโรคพืชต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไถหัวหมูเพื่อพรวนสนามหญ้าสำหรับหว่านเมล็ดพืชอีกด้วย

 

2. ไถยกร่องสำหรับการปลูกพืชบนคันดิน

ไถหัวหมูแบบพิเศษชนิดนี้เรียกว่าไถยกร่อง สร้างคันดินหรือเนินดินสำหรับพืชที่ต้องปลูกแบบแยกร่อง เช่น มันฝรั่ง, มันหวาน, หัวหอม, ต้นหอม, และพืชอื่นๆอีกมากมายที่เจริญเติบโตได้ดีใน “เนิน” ดิน

แทนที่จะใช้ใบมีดเดี่ยวเหมือนไถหัวหมูทั่วไป ไถยกร่องประกอบไปด้วย 2 ใบมีดที่ประจบกันเป็นมุมแหลมด้านหน้า ปีกที่อยู่ด้านบนของใบมีดนั้นทำหน้าที่พลิกดินไปด้านข้าง หรือไม่ก็ซ้อนดินให้เป็นสันหรือเนินสำหรับเพาะปลูก

3. ไถจานสำหรับพรวนดินที่จับตัวเป็นก้อน

ไถจานประกอบด้วยจานกลมลักษณะเว้า ใบมีดจะสับดินที่จับตัวเป็นก้อนให้แตกออก แต่ไม่สามารถพลิกดินได้มากเท่าไถหัวหมู ไถชนิดนี้ช่วยเติมอากาศให้กับดิน กลบวัชพืช และทำให้เนื้อดินนั้นร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของราก

โดยทั่วไปแล้ว ไถจานมักถูกนำไปใช้ไถดินซ้ำอีกครั้งหลังจากการใช้ไถหัวหมูเพื่อให้ได้เนื้อดินที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ซากพืชย่อยสลายเร็วกกว่าเดิม เพราะไถจานนั้นจะช่วยสับวัชพืชที่ไถหัวหมูได้พลิกขึ้นมาอยู่ที่หน้าดิน และบางครั้งการใช้ไถจานอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว

4. ไถจอบหมุนสำหรับเตรียมดินเพาะปลูกขนาดเล็ก

ไถจอบหมุนประกอบด้วยแกนหมุนติดชุดใบมีด ใบมีดลักษณะนี้พบได้บ่อยในรถไถเดินตาม จึงเหมาะสำหรับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กในบริเวณบ้าน สำหรับการใช้งานพื้นที่ใหญ่นั้น ไถจอบหมุนจะถูกนำไปติดตั้งเข้ากับรถแทรคเตอร์

ไถจอบหมุนผสานการเตรียมดินทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว ทั้งพรวนดิน สับเศษพืช รวมทั้งมอบพื้นดินที่เรียบและร่วนซุย เหมาะสำหรับการเพาะปูกพืชเกือบทุกชนิด สำหรับพืชที่ต้องปลูกบนคันดินนั้นต้องตามด้วยไถยกร่องอีกรอบหนึ่งหรือยกดินด้วยมือ

5. ไถสิ่วสำหรับทำร่องดินลึกในดินที่ไถแล้ว

ไถลักษณะนี้มีซี่ยาวที่สามารถไถดินได้ลึกถึง 12 นิ้ว การใช้ไถสิ่วหลังจากลงปุ๋ยปรับปรุงดินแล้ว จะช่วยให้ปุ๋ยเข้าเนื้อดินลึกลงไปอีก 3 – 4 นิ้ว รวมทั้งเศษพืชที่ถูกกลบจากการไถก่อนหน้าก็จะถูกฝังลึกเป็นเนื้อเดียวกับดินมากกว่าเดิม การใช้ไถสิ่วอย่างเดียวไม่สามารถกลบวัชพืชลงใต้ดินได้หมด และไม่มอบคันดินที่เรียบพอสำหรับการเพาะปลูก คุณจึงต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อเตรียมดินเพิ่มเติม

6. ไถชนิดอื่นๆ

มีไถอีกมากมายหลายชนิดสำหรับงานฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ไถเดินตาม ไถม้าลาก หรือไถสำหรับประกอบใช้งานกับรถแทรคเตอร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีรถไถที่เรียกว่าไถระบายน้ำที่จะช่วยสร้างร่องน้ำหรือเดินท่อระบายน้ำใต้ดินโดยที่คุณไม่ต้องขุดร่องเอง นอกจากนี้ยังมี:

▪ ไถใบเหลี่ยม; ตัวไถมีลักษณะเป็นใบสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับการไถดินอ่อนหรือแข็งปานกลาง

▪ ไถดินดาน; ไถได้ลึก 45 – 75 ซม. สามารถไถพรวนชั้นดินดานที่อัดแน่นและแข็งได้ แต่ไม่พลิกดิน​

ปัจจุบันมีไถหลากหลายชนิดในตลาด แต่ละตัวก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป บางไถก็โดดเด่นด้วยการใช้งานเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางไถนั้นดีตรงที่ทำได้หลายพร้อมกัน การเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ ประเภทดิน และปัจจัยอื่นๆของดินที่คุณต้องการไถพรวน ไม่ว่าคุณต้องการให้ดินออกมาในรูปแบบไหน เรามั่นใจว่ามีไถที่ตอบโจทย์คุณแน่นอน

โช๊คมอเตอร์ไซค์ผู้นำเข้าสินค้าแต่งรถมอเตอร์ไซค์ รถบิ๊กไบค์ ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก จัดจำหน่ายสินค้าประเภทของแต่งบิ๊กไบค์ Hepco & Becker , Gale speed , กันสะบัด Hyperpro , RacingBros , Streetbox , Progressive spring , กันล้ม , ปั๊มบน , ปั๊มล่าง , ปี๊บข้าง , ปี๊บหลัง , โช๊คลม , โช๊คมอเตอร์ไซค์

ต่อตัวถังรถบรรทุกอู่มนฑกานต์ยนต์ เป็นอู่ซ่อม อู่ ต่อตู้แห้ง ซ่อมตู้ ควบคุมอุณหภูมิ ต่อตัวถังรถบรรทุก | Truck assembly container truck, automobile repairs & spray paint

ร้านขายมอเตอร์ไซค์ สมุทรปราการร้านขายส่งมอเตอร์ไซต์ พระประแดง มุทรปราการ จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ XMAX NMAX PCX FORZA ฟรีดาวน์ ไม่ต้องค้ํา และอะไหล่แท้ – บริการซ่อมรถมอไซค์ แต่งรถมอไซค์ ด้วยอะไหล่แท้จากศูนย์ยามาฮ่า Yamaha & Honda